Papur ymgynghori ar yr adolygiad o ardoll Seafish – fersiwn Gymraeg — Seafish

Papur ymgynghori ar yr adolygiad o ardoll Seafish – fersiwn Gymraeg

Summary
Mae’r Papur Ymgynghori yn nodi pam mae angen cynnal adolygiad o’r ardoll, y diwygiadau arfaethedig, sut bydd yr ardoll ychwanegol yn cael ei defnyddio, manylion y gwerth y mae Seafish yn ei ddarparu o’r ardoll, a sut mae cymryd rhan yn y broses
Author
  • Seafish
Publication date
15 May 2024
Category
  • Corporate Document

Download

PDF 835.08 KB